Resultaten voor relatietherapie

relatietherapie
Relatietherapie Open mind.
Wat gebeurt in relatietherapie? Relatietherapie kan helpen om de spanning in je relatie te verminderen. Gewoon uitspreken wat er is aan problemen, irritaties en spanningen met een neutraal iemand erbij, kan reeds ontspannend werken. De relatietherapeut bemiddelt en vertaalt en geeft tips om de stress te verminderen.
Relatietherapie seksualiteit.be.
Maar relatietherapie kan ook preventief werken: door tijdig beroep te doen op een hulpverlener kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt. Moet je met twee zijn om relatietherapie te volgen? Bij relatietherapie is het ideaal als jullie met z'n' twee de therapie aanvatten.
Relatietherapie / koppeltherapie VindeenTherapeut.be.
Heb je na deze tips nog het gevoel dat je relatie meer nodig heeft, contacteer dan een relatietherapeut voor relatietherapie. of vind meteen.: Relatietherapie Antwerpen, relatietherapie Gent, relatietherapie Leuven, relatietherapie Mechelen, relatietherapie Brugge, relatietherapie Aalst, relatietherapie Brussel, relatietherapie Kortrijk; of zoek een therapeut op gemeente.
Het Appèl Relatietherapie.
Scheiden of niet? Bij het begin van een volgende relatie: een nieuw samengesteld gezin, stiefouders, stiefkinderen Ouderbegeleiding kan hier zinvol zijn. In relatietherapie ga je als koppel met elkaar aan de slag. De therapeut werkt samen en in dialoog met jullie.
Relatietherapie PsychoTherapeutisch Centrum, Gent.
Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien immers langzaam en kunnen ook aangepakt worden vooraleer er veel lijden is. Wanneer een positieve evolutie uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, kan ondersteuning hierbij ook belangrijk zijn.
Relatietherapie Mieke Lammens.
Relatietherapie gaat meestal met de twee partners samen door, maar afhankelijk van de problematiek, kan het soms aangewezen zijn om een aantal gesprekken met partners apart te laten doorgaan, om dieper om individuele thema's' in te kunnen gaan. Gebouwd met Drupal.
Jouw relatie redden met relatietherapie.
Mensen durven vaak de stap naar relatietherapie niet zetten, toch kan het je relatie redden. Hoe werkt relatietherapie nu? Tijdens het eerste gesprek krijgt onze relatietherapeut een idee van de relatieproblemen. Vervolgens luisteren we bij relatietherapie onpartijdig naar hoe jullie het probleem ervaren om het volledig in kaart te brengen.
Waarom zou je kiezen voor een relatietherapie?
We starten met een intakegesprek, waarbij beide partners aanwezig zijn, om samen te bekijken wat voor elk van beide de hulpvraag is. Als de hulpvraag duidelijk is, bepalen we samen of relatietherapie zinvol is. Indien ja, kunnen we de relatietherapie starten, en samen bekijken hoe we het gaan aanpakken.

Contacteer ons